LINAPLAST s.r.o. je ryze česká firma, která se zabývá zpracováním plastů. Mezi naše zákazníky patří významné automobilové společnosti.

zpracování plastů, vývoj a konstrukce, vstřikování plastů

technology

Zpracování plastů od A až po Z

LINAPLAST s.r.o. je ryze česká firma, která se zabývá zpracováním plastů. Mezi naše zákazníky patří významné automobilové společnosti.

linaplast

 

Od nápadu k výrobě

Máte představu, co byste potřebovali zhotovit, ale nevíte jak na to? Nevadí, od toho jsme tady my. Nabízíme vám poradenské služby v oblasti navržení a zhotovení prototypu. Vymyslíme, jak bude produkt vypadat i jak bude fungovat, aby splnil vaše požadavky. Konstrukce forem zpracováváme vždy s ohledem na dokonalé technické řešení. Vývoj tohoto prototypu jsme schopni dovést až k sériové výrobě.

 

Co vám nabízíme?

  • Vývoj a konstrukce (designové studie, CAE) - poradenské služby v oblasti navržení a zhotovení prototypu. Novinka Nyní pracujeme také se softwarem Moldex3D.
  • Nástrojárna (konstrukce, CAD) – nástrojárna je vybavena nejmodernějšími stroji světových značek, které obsluhují kvalifikovaní pracovníci s dlouholetou praxí.
  • Lisovnalisovna plastů se zabývá zpracováním plastických hmot formou vstřikování. Výrobní proces je prováděn na NC řízených vstřikovacích strojích s použitím různých materiálů. Novinka Nově jsme dokoupili termokameru.
  • Montáž (montážní práce)

Všechny výrobní procesy našich výrobků jsou kontrolovány, měřeny a dokumentovány.

kvalita

 

Naše výrobky

  • Automobilový a moto průmysl
  • Díly technického charakteru
  • Modely železnic
  • Speciální zakázky

 

Podívejte se, které služby jsme schopni vám poskytnout, prohlédněte si naše portfolio nebo nás s případnými dotazy rovnou kontaktujte.

logo eu

 

 V případě, že hledáte prostor pro seberealizaci, profesní růst, týmovou spolupráci a motivující odměňování, pošlete nám svůj životopis na kariera@linaplast.cz

 Souhlas s prohlášením ke zpracování osobních údajů:
Souhlasím s tím, aby ve smyslu znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nahrazující předchozí směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, mohla společnost LINAPLAST s.r.o. spravovat, zpracovávat a uchovávat mé osobní údaje pro účel vedení databáze uchazečů o zaměstnání. Jsem si vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv jednostranně odvolat, a to písemnou formou.
Podmínky pro uchazeče o zaměstnání:
Výslovný souhlas uchazeče
1. Uchazeč výslovně souhlasí se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů, a to:
a) v rozsahu jeho písemných identifikačních údajů, a to za účelem plnění zákonných povinností souvisejících s vedením evidence,
b) v rozsahu kamerových záznamů z bezpečnostních kamer umístěných v místě pracoviště, na kterých může být kromě jiných osob zachycen rovněž uchazeč, a to za účelem ochrany majetku zaměstnavatele a majetku všech jeho zaměstnanců, a to pouze za účelem a v rozsahu nutném pro výkon zaměstnání, pravidelné osobní ohodnocování zaměstnanců, řešení případných sporů vzniklých v souvislosti se zaměstnáním a případné budoucí opětovné zaměstnání u zaměstnavatele.
c) Uchazeč uděluje souhlas na dobu 2 let podle tohoto prohlášení. V případě, že se uchazeč o zaměstnání nestane zaměstnancem LINAPLAST s.r.o., platí takto udělený souhlas na dobu 2 let od jeho udělení. Pokud právní předpisy vyžadují delší dobu uchování a zpracování osobních údajů v takovém případě uděluje souhlas na tuto delší dobu.
2. Uchazeč byl poučen, že má v souladu s ustanoveními zákona:
právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů za podmínek stanovených zákonem
3. Uchazeč bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho osobní údaje mohou být předávány třetím osobám. Poskytovat osobní údaje zaměstnance třetím osobám je zaměstnavatel oprávněn pouze v souladu zákonem o ochraně osobních údajů za účelem a v rozsahu uvedeném výše v odst. 1 a 2 tohoto článku tohoto prohlášení, případně stanoví-li takovou povinnost právní předpis.
4. Uchazeč o zaměstnání dále bere na vědomí a udělil samostatný souhlas ke zpracování osobních údajů, že odesláním jeho životopisu (CV) bude započato zpracování osobních údajů ze strany správce.
5. Souhlas může udělit uchazeč o zaměstnání přímo v CV, nebo samostatně v příloze zaslaného mailu. Bez takového uděleného souhlasu nemůžeme Vaše CV zpracovávat.
Práva subjektu osobních údajů
Právo subjektu na přístup k osobním údajům vychází ze čl. 15, odstavce 1 GDPR, pokud si to od správce vyžádá, a zahrnuje:
a) účely zpracování
b) kategorie dotčených osobních údajů
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby
e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování
Ve Vašem CV nebo případně v samostatné příloze mailu, použijte nejlépe souhlas, viz výše uvedený "Souhlas s prohlášením ke zpracování osobních údajů".