LINAPLAST s.r.o. je ryze česká firma, která se zabývá zpracováním plastů. Mezi naše zákazníky patří významné automobilové společnosti.

zpracování plastů, vývoj a konstrukce, vstřikování plastů

technology

Absolvovaná školení

Již druhým rokem pořádáme školení, která jsou dotována z operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Jsou proškolováni zaměstnanci z výroby i THP.

 

V posledních měsících byla absolvována např. následující školení:

Technolog vstřikování plastů I i II,

CNC frézování a vrtání na stroji typu AZK,

Laserové navařování,

Elektroerozivní obrábění,

ProEngineer I i II,

Wirecut,

Nástroje pro posuzování rizik,

Výroba a její řízení,

Manažerské dovednosti,

Štíhlá výroba - 5S,

Etiketa a společenské chování,

Konfliktní situace a jejich řešení,

Nákup a řízení zásob,

Excel pro pokročilé,

atd.

LINAPLAST s.r.o. se vzdělává prostřednictvím operačního programu OP LZZ Společnost LINAPLAST s.r.o. se od 1. 1. 2011 zapojila do operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, který od samého začátku finančně podporuje Evropský sociální fond a Česká republika. Do uvedeného programu se společnost zapojila s projektem Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu – EDUCCA, který bude trvat do 31. 12. 2012. ... více