LINAPLAST s.r.o. je ryze česká firma, která se zabývá zpracováním plastů. Mezi naše zákazníky patří významné automobilové společnosti.

zpracování plastů, vývoj a konstrukce, vstřikování plastů

technology

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

dotace EU

LINAPLAST s.r.o. se vzdělává prostřednictvím operačního programu OP LZZ

Společnost LINAPLAST s.r.o. se od 1. 1. 2011 zapojila do operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, který od samého začátku finančně podporuje Evropský sociální fond a Česká republika. Do uvedeného programu se společnost zapojila s projektem Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu – EDUCCA, který bude trvat do 31. 12. 2012.

Společnost LINAPLAST s.r.o., sice byla založena 5. 12. 1991, ale její dnešní podoba vznikla v roce 1997. Je ryze českou společností zabývající se zpracováním plastů, čímž výrazně podporuje náš hrubý domácí produkt. Výroba, kterou společnost realizuje, podléhá řízení jakosti dle ISO/TS 16949 a ročně zpracovává na 30 milionů výrobků. Dnešní podobě společnosti předcházela výroba forem pro vstřikování plastických hmot a pryže. Až později byla z důvodu zajištění nových výrobních kapacit v roce 1996 postavena nová lisovna plastů.

I přesto, že se společnost od roku 1991 vyvinula do této podoby, je v dnešní době nutné neustále se zlepšovat a inovovat své produkty či výrobní postupy tak, abychom neustále zvyšovali svou odbornost a konkurenceschopnost.
I přes komplikace a obtížnosti, se kterými se společnost setkala při zahájení realizace projektu, se podařilo vše překonat a nyní se začíná realizovat proces vzdělávání zaměstnanců, na který je celý projekt zaměřený.

Vzdělávání je rozděleno na dvě části, a to na obecné a specifické vzdělávání, do kterého bylo zapojeno celkem 79 zaměstnanců (38 THP a 41 dělníků).
Vzhledem k rozdělenému vzdělávání je možné říct, že i cíle související s realizací projektu se dělí na dva typy. Specifickými cíli, kterých chce společnost prostřednictvím projektu dosáhnout, je komplexně posílit lidské zdroje a posílit kompetence celé cílové skupiny ve výrobě, využívání speciálních softwarů používaných ve společnosti LINAPLAST s.r.o., v oblasti nastavení procesu výroby a funkčnosti výrobků. Následně chce dosáhnout cílů obecných, a to posílením kompetencí vybraných THP a dělníků souvisejících s výkonem povolání.

Nejdůležitějším krokem pro zahájení realizace projektu bylo vybrat vhodného dodavatele, který vzdělávání společnosti LINAPLAST s.r.o. zajistí. Výběr se uskutečnil prostřednictvím výběrového řízení, které díky splnění všech podmínek a své odborné kvalifikace v této oblasti vyhrála společnost TEMPO TRAINING & CONCULTING a.s.