LINAPLAST s.r.o. je ryze česká firma, která se zabývá zpracováním plastů. Mezi naše zákazníky patří významné automobilové společnosti.

zpracování plastů, vývoj a konstrukce, vstřikování plastů

technology

Operační program Zaměstnanost

VZDĚLÁVÁNÍ LINAPLAST S.R.O.
CZ.031.52/0.0/0.0/19_0970013385
je spolufinancován Evropskou unií.


Hlavním cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost zaměstnanců společnosti LINAPLAST s.r.o. porstřednictvím účasti na vzdělávacích aktivitách.